s Szamba betonowe Zwroty i Reklamacje

Zwroty i reklamacje


Aby ułatwić procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży/reklamacji przygotowaliśmy dla Klientów wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość/reklamacji. Wysłanie go do nas wraz z towarem ułatwi w znacznym stopniu pracę i przyspieszy proces odstąpienia od umowy/reklamacji. Reklamowany towar posiadający wadę lub niezgodny z zamówieniem należy odesłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacji.

Adres do wysyłki: DRABUD Małgorzata Drabik 26-650 Przytyk, Zameczek Kolonia 4a
PRZED WYSYŁKĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ! I POINFORMUJ NAS O ODSTĄPIENIU OD UMOWY/REKLAMACJI

Obowiązkowa treść formularza:

  • swój email
  • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Drabud 26-650 Przytyk, Zameczek Kolonia 4A
  • data zakupu
  • opisanie produktu np. zbiornik pojemność i rodzaj płyty
  • opis wad, sytuacji
  • adres dostawy
  • imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego
  • nr konta i dane do przelewu

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU ! KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT. INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY DOSTAW WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM !

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego bhpfelicitas.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru,bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany adres. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.